Skulpturpark Koster

STUDIEBESÖK

Studiebesök Wanås
23.09. – 24.09.2022

I höstas gjorde styrelsen ett studiebesök på Wanås Konst. Syftet var att få inspiration till hur Skulpturpark Koster kan utvecklas både konstnärligt samt som tillgänglig och inbjudande plats för natur och kultur. Speciellt intressant var att se olika möjligheter för vägvisning i parken genom informationsskyltar och konstverkens placering. Vi inspirerades även av hur Wanås Konst nyttjat samspelet mellan landskapsvård och konst. Resan genererade i sin helhet flera spännande tankar som vi bär med oss till kommande årsmöte och arbetet inför säsongen 2023. Besöket gjordes möjligt genom bidrag från Helge Ax:sons Stiftelse.