Skulpturpark Koster

IKAROS

16.07.2022

Timmer, segelduk

Ikaros är ett verk med konnotationer riktade åt hantverk, både tekniskt och idémässigt. Ett monument, byggt att klara tiden och Sydkosters hårda vindar — ett landmärke. Verket är tekniskt sett utfört med att ta de stora träelementens bärande egenskaper i beaktning, samtidigt bygger det vidare på ett formspråk som återfinns i J P Wallners konstnärliga arbeten.

I historien om Ikaros bygger Daedalus, hans far — känd som labyrintens skapare, en kunnig hantverkare och arkitekt — ett par vingar i vax till sin son att rymma ön Kreta. Med orden ’undvik hybris, flyg inte för nära solen’ gör sig Ikaros redo att fly.

Vingarna hänger högt höjda ovan marken i Träkonstruktionen — Ikaros har ännu inte tagit till luften.. 

J P WALLNER (1988)

Wallner är en konstnär och hantverkare som arbetar med bild som utgångspunkt i sitt skapande.

Han har vid sin utbildning på Malmö Konsthögskola, Stenebyskolan och Konstfack inriktat sig på måleriet och träet som medium och material för sin konstnärliga praktik.

Formalistiska kompositioner bearbetas med hantverksbetonade grepp, för att skapa övergångar in i det tredimensionella rummet.