Skulpturpark Koster

Skulpturpark Koster är en konsthall i det fria. Med hjälp av den platsspecifika samtidskonsten erbjuder parken en förhöjd upplevelse av det vackra Kosterlandskapet. Välkommen att kliva in!

Logo signet of Skulpturpark Koster