Skulpturpark Koster

TOPOS TINCTORIUS

04.07. – 03.08.2018

Workshop

Vilken färginformation går det att utvinna från en plats? En nyfikenhet inför historierna som gömmer sig i våra miljöer inspirerade My Slögher och Klara Bothén till att kartlägga Koster genom växtfärgning. Topos Tinctorius är en sammansättning av gammalgrekiskans topos för plats, och tinctorius av latinets tinctura, som betyder färgning. Färgande Plats.   

Det finns många platser, läror och metoder som av olika anledningar fallit i glömska. Ofta har det att göra med tekniska framsteg, politik, och strävan efter rationalitet. Med tiden kan dessa berättelser plockas upp igen och betraktas i ett nytt ljus. Under två veckor förvandlade Klara Bothén och My Slögher en del av skulpturparken till ett laboratorium för experimentell naturlig färgning, där de tillredde både kalla och fermenterade färgbad. Närheten till vatten, grönområden och komposten gav de båda konstnärerna utmärkta arbetsförhållanden. Mitt i grönskan bygde Bothén och Slögher upp en basstation där besökarna kunde ta del av de långsamma färgningsprocesserna, och lära sig mer om det uråldriga kunskapsarvet. 

KLARA BOTHÉN (1987)
Bothéns konstnärliga praktik är materialbaserad och feministiskt orienterad. I masterprojektet Domicile Mythologies, undersöker hon traditionellt kvinnliga hantverkstekniker i relation till hemmet som produktionsplats. Där finns också ett spår som handlar om så kallad “subjektiv topografi”, att skapa fiktion kring en specifik plats.

MY SLÖGHER (1986)
My Slögher använder vävning som utgångspunkt i en kritiskt utforskande designprocess för att synliggöra konsumismens inneboende strukturer. Dessa ställs i kontrast till ett tidskrävande hantverk. I sitt senaste arbete med vattenlösligt material och ett omsorgsfullt tekniskt utförande undersöker hon hantverket som meningsskapare och dess existensberättigande i en kapitalistisk ekonomi.