Skulpturpark Koster

ALICE KETTLE "VÄVDA MÖTEN"

Workshop
21.08.2021

Alice Kettle bjuder in dig till att komma och testa pilvävning som en del av en interaktiv installation. Du är välkommen att delta så länge du vill, alla bidrar efter egen förmåga. Ingen föranmälan krävs!

ALICE KETTLE (1992)
Kettle specialiserar sig på att skapa interaktiva installationer där samvaro och samarbete får ta plats. Arbetet syftar till att lukra upp gränserna mellan den mänskliga och icke-änskila blicken. Genom sitt arbete vill Kettle erbjuda en mer nyanserad infallsvinkel på tillvaron.