Skulpturpark Koster

Belägen på Sydkoster med delar i Kosterhavets Nationalpark befinner sig Skulpturpark Koster på en sociokulturellt betydelsefull plats med ovärderliga naturresurser. Utifrån en projektbaserad verksamhet vill vi erbjuda en utvidgad upplevelse av konst och natur. Skulpturparken syftar till att väcka samtal och tankar kring relationen mellan människa och miljö med samtidskonsten som utgångspunkt.

I Skulpturparken erbjuds konstnärer att lyfta fram delar av Kosterlandskapet. Parkpromenaden följer en gammal stig där Långegärdeborna Albertina och Charlotta vallade sina kor till sommarbetet. På vägen mot Bôlebacken passerar du som besökare ett antal olika utställningsrum, utformade av slipade klippor och vildvuxen grönska. Här finns inte bara tillfälliga och permanenta installationer, utan även musik och ljusupplevelser utomhus. Några konstverk kanske skyddar dig för regn, eller gör att du betraktar omgivningen på ett helt nytt sätt. Ibland håller konstnärerna också workshops som du kan delta i.

Kontakt
info.skulpturparkkoster@gmail.com
0706001313

Styrelse
My Slögher – Ordförande & Konstnärlig ledare
Ellen Brodin - Vice Ordförande & Koordinator
Stefan von Bothmér - Ledamot & Parkmästare
Karolina Westesson - Ledamot & Kurator
Agneta Gotlén - Ledamot & Koordinator Koster
Åsa Brown - Suppleant
Matilda Söderberg - Suppleant & PR/Kommunikationsansvarig