Skulpturpark Koster

RÖJARDAGAR

02.04. – 04.04.2020

För att bereda väg inför sommarens evenemang bjöd Skulpturparken in på fika, rundtur &  röjningsarbete den 2-4 April. Där fick besökarna möjlighet att träffa nya och gamla medlemmar,  upptäcka parken och bekanta sig med styrelsens framtidsplaner. 

Under hela helgen röjdes det sly, kapades stubbar, och eldades ris, allt på coronasäkert  avstånd. Parkmästaren Stefan lärde besökarna om parkunderhåll, naturvård och  Skulpturparkens myllrande växtlighet, och på Påskafton bjöds det på lunchgryta som värmdes  upp över elden. 

Röjningsarbetet tog fram nya skrymslen för framtida utställningar att installera sig på, och  frigjorde igenvuxna stigar för bättre framkomlighet. Efter helgen har vi fått en tydligare vision om  var våra framtida planer kan slå rot, och gett oss mer naturrum att drömma oss bort i . 

Skulpturparken tackar alla flitiga deltagare som ville fira Påsk och rensa ris med oss!